tisdag 29 oktober 2013

Personlighetsstörningar ökar i Sverige

Borderline kallas även emotionellt instabil personlighetsstörning. Människor som lider av borderline är ofta impulsiva, emotionellt instabila och intensiva. De har svårt att hantera sina känslor och bär ofta på en negativ självbild. Deras uppfattning om andra kan svänga mellan svart och vitt, humöret svänger snabbt och starka känsloreaktioner är vanliga. Självskadebeteende, självmordsförsök, depression, ätstörning, missbruk och ångestsjukdomar är vanliga. På några år har antalet unga som får diagnosen borderline ökat rejält. Självskador, depressioner och svårigheter att hantera känslor hör till symptomen. Mellan 2006 och 2012 har antalet kvinnor i åldrarna 18-34 år som fått diagnosen mer än fördubblats - från cirka 1.600 år 2006 till cirka 3.500 i fjol. Bland männen är det en tredubbling, men från betydligt lägre nivåer. Det är svårt att exakt veta vad ökningen beror på, enligt psykologen Hanna Sahlin Berg.

Så stor är ökningen av diagnosticerade borderlinefall i Sverige sedan 2006.

Kvinnor i åldrarna 18-34:
2006: 1.640 stycken
2012: 3.476 stycken

Män i åldrarna 18-34:
2006: 165 stycken
2012: 343 stycken

söndag 22 september 2013

LCHF ger en snabbare viktnedgång

Lågkolhydratkost, som LCHF, ger en snabbare viktnedgång vid fetma än fettsnåla dieter. Det är en av flera kontroversiella slutsatser som Statens beredning för medicinsk utvärdering drar i rapporten som presenteras idag. Rapporten är en sammanställning av de studier som har gjorts kring mat vid fetma, där man tagit ett helhetsgrepp på vad som visat sig fungera och inte. De jämförande studierna visar att det traditionella rådet om mindre fett och mindre kalorier har sämre effekt än vad läkare tidigare har trott. De skyddar till exempel inte mot diabetes.

torsdag 19 juli 2012

För lite motion lika farligt som tobak eller fetma

För lite motion ligger bakom över fem miljoner dödsfall runtom i världen. Det visar en ny brittisk studie. Det är i storleksordningen lika många som dör av tobak eller fetma. Enligt studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, räcker det med lättare motion som cykling, simning eller raska promenader. Om alla skulle träna på det sättet minst två och en halv timme i veckan skulle det, enligt studien, innebära att nära ett av tio dödsfall i förtid skulle kunna undvikas.

onsdag 18 juli 2012

PCB och DDT i blodet dubblar risken att få stroke

En ny svensk studie visar att höga halter av miljögiftet PCB och bekämpningsmedlet DDT i blodet kan innebära fördubblad risk att få stroke. -Framförallt unga mödrar bör vara försiktiga, säger professor Lars Lind vid Uppsala universitet som har följt närmare 1.000 personer under flera år. PCB och DDT är förbjudna i Sverige men förekommer i det vi äter, som feta mjölkprodukter och framförallt i fet fisk från Östersjön. PCB och DDT orsakar åderförkalkningar i halspulsådern som orsaka stroke.

torsdag 12 juli 2012

Äldre medicin mot multiresistenta bakterier försvinner

Många äldre antibiotikaläkemedel finns inte längre på den europeiska marknaden trots att de har effekt mot multiresistenta bakterier. Det visar en studie som Upsala Nya Tidning tagit del av. Av 33 preparat som tidigare varit godkända i Sverige marknadsförs i dag bara 16. Skälet är ofta ekonomiskt. Eftersom preparatens patent löpt ut och de bara skulle användas i liten skala, väljer läkemedelsbolagen att inte bekosta registrering och marknadsföring.

Svårt att stoppa hiv-spridningen

Svårigheten att skapa ett vaccin som kan stoppa hiv-spridningen i världen beror på att viruset hela tiden byter utseende som gör det svårt att slå ut det. Det konstaterar en forskargrupp med företrädare för Karolinska Institutet i tidskriften Science Translational Medicine. Både vid naturligt immunförsvar och vid vaccinsvar bildas mest antikroppar mot delar av viruset som är mest föränderliga. Just de delarna omvandlas kontinuerligt så kroppen ligger hela tiden "ett steg efter".

tisdag 13 mars 2012

Rött kött ökar risken att dö i förtid

Risken att dö i förtid ökar om man äter kött från nöt, gris eller lamm, enligt en vetenskaplig studie där 120.000 människors matvanor studerats i nästan 30 år av forskare vid det amerikanska Harvard-universitetet. En portion om dagen av sk bearbetat kött, t.ex. korv, ökar risken att dö i cancer eller hjärt-kärlsjukdomar med hela 20 procent. En portion rött kött som inte bearbetats leder till att risken ökar med 13 procent. De som väljer vitt kött eller protein från vegetabilier sänker risken att dö i förtid, enligt USA-studien.